Park przy ulicy Grunwaldzkiej

Tak jak pewnie Państwo już zauważyli dobiegają końca prace przy odbudowie parkanu przy
naszym parku. Dzięki przychylności wielu osób(opiszemy to w terminie późniejszym) udało się
zrealizować tą inwestycję. W parku rozpoczyna się również remont ścieżek i potrwa kilkanaście
dni. Prosimy Państwa o wyrozumiałość, ale niestety przez ten czas nie będziemy mogli
korzystać ze ścieżek. Ścieżki wykonane zostaną z pozbruku, więc myślimy, że posłużą nam wiele
lat. W tym roku zakres prac brukarskich jest ograniczony kwotą, którą dysponujemy na ten rok. Całość ścieżek wykonana zostanie w roku 2014, wraz z przebudową zejścia od ulicy Grunwaldzkiej dostosowanego do potrzeb inwalidów, osób starszych oraz matek z wózkami dziecięcymi. Interesowałoby nas tj. Radę Osiedla Junikowo, co mieszkańcy Junikowa myślą o
wyremontowanym parku. Na przyszły rok dostaliśmy dofinansowanie grantowe na modernizację
parku, w ramach którego poprawimy zejście od ulicy Grunwaldzkiej z dostosowaniem dla potrzeb
osób niepełnosprawnych. Interesuje nas Państwa opinia i ewentualne uwagi na temat parku i jego
wyposażenia. Uwagi i wnioski prosimy kierować na adres junikowo@wp.pl

Paweł Rosada – Przewodniczący Zarządu Osiedla


Apel do Mieszkańców Junikowa

Szanowni mieszkańcy Junikowa,

z doniesień prasowych wynika, że naszym osiedlu na ulicy Wieruszowskiej chce się zainstalować firma sortująca i składująca odpady komunalne. Firma nazywa się FB Serwis i wygrała przetarg na wywóz odpadów z dużej części miasta. Według informacji otrzymanych w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania na razie nikt o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w tym miejscu nie wystąpił. Jedynie czym firma FB Serwis się „pochwaliła” do wygrania przetargu to list intencyjny z którego wynika mniej więcej tyle ,że oni by chcieli tam składować śmieci a firma Elektromontaż jest gotowa im ten teren wynająć. Zapomnieli zdaje się wszyscy, że wskazane miejsce na składowanie to prawie centrum Osiedla Junikowo. Blisko terenów zielonych, blisko terenów Strumienia Junikowskiego. A o Strumieniu Junikowskim na Wikipedi piszą tak:
„W dolnym i środkowym odcinku potoku trwały przez ponad 100 lat prace wydobywcze związane z przemysłem ceglarskim – wydobywano iły warwowe i gliny zwałowe (Rudnicze i Świerczewo). W związku z tym powstało tutaj około 40 różnej wielkości (od 0,2 do 12 ha) zbiorników wodnych – glinianek. W latach 70. XX w. uznano te tereny za jedne z najcenniejszych przyrodniczo na terenie Poznania i objęto ochroną w ramach użytków ekologicznych: Strumień Junikowski (94 ha), Kopanina I (58 ha), Kopanina II (68 ha). Użytek Strumień Junikowski chroni przede wszystkim siedliska rzadkich w skali Europy gatunków pająków torfowiskowych i innej fauny siedlisk wilgotnych i podmokłych. Na terenach glinianek wykryto ponad 200 gatunków pająków (połowę występujących w Poznaniu), a także bardzo rzadkie 34 gatunki mięczaków, 8 gatunków płazów i 140 gatunków ptaków. Ponadto w dolinie Strumienia Junikowskiego stwierdzono dwa czynne stanowiska bobra (2006).

Z ciekawszych zwierząt występujących w dolinie Strumienia wymienić można takie jak: zagrzebka pospolita (Bithynia tentaculata), zatoczek lśniący (Segmentina nitida), błotniarka jajowata (Radix peregra), grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), ropucha szara (Bufo bufo), żaba trawna (Rana temporaria), traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris), kumak nizinny (Bombina bombina), gronostaj (Mustela erminea), karczownik ziemnowodny (Arvicola amphibius), perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus), kaczka czernica (Aythya fuligula), remiz zwyczajny (Remiz pendulinus), myszołów (Buteo buteo), błotniak stawowy (Circus aeruginosus) i bardzo wiele innych. W latach 50. XX w. w rejonie Dębca obserwowano kulona (Burhinus oedicnemus), obecnie uważanego za wymarłego w Wielkopolsce. W dolinie potoku po raz pierwszy w Polsce (w 1985) zaobserwowano rzadki gatunek pająka – korsarza: Pirata tenuitarsis.”
Tyle mówi Wikipedia resztę powiemy My, Mieszkańcy Junikowa.

Link do bieżących spraw w tym temacie.

My zaś, jako Rada Osiedla Junikowa w dniu 10 października przyjęliśmy uchwałę skierowaną do Prezydenta Miasta Poznania, w sprawie sprzeciwu dla takiej inwestycji, a Was drodzy Mieszkańcy Junikowa prosimy, aby w najbliższym czasie, najlepiej od 11 października, zacząć podpisywać listy protestujące w tej sprawie. Listy dostępne są w naszych punktach – aptekach, piekarniach, sklepach (Lista dostępna poniżej). Możecie, Państwo oczywiście też, sami wysyłać listy z protestem przeciwko tej inwestycji do odpowiednich instytucji. Najbardziej odpowiednią instytucją jest Prezydent Miasta Poznania, lub bezpośrednio Wydział Ochrony Środowiska.
Rada Osiedla Junikowo

Wzór listy