Uroczystość nadania imienia Parkowi przy ul. Grunwaldzkiej 250

 

IMAG0088

Szanowni Junikowianie,

W sobotę 14 czerwca 2014 roku na Osiedlu Junikowo odbędzie się uroczystość nadania parkowi przy ul. Grunwaldzkiej 250 imienia księdza Feliksa Michalskiego oraz poświęcenia pamiątkowego kamienia. W kwietniu 2013 Rada Osiedla Junikowo, na wniosek mieszkańców i organizacji społecznych działających na naszym osiedlu, podjęła uchwałę o nadaniu parkowi przy ulicy Grunwaldzkiej 250 imienia księdza Feliksa Michalskiego. W dniu 8 kwietnia 2014 Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę NR LXV/1030/VI/2014 w sprawie nazwania parku imieniem ks. Feliksa Michalskiego. Bliższe informacje o księdzu Feliksie Michalskim dostępne są w naszej Gazecie Junikowskiej nr 6 (34) z maja 2013 – https://www.junikowo.eu/1-2013.pdf. Program uroczystości jest następujący:
• o godz 11.00 msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Zdzisława Fortuniaka w kościele przy ulicy Junikowskiej 48
• godz. 12.00 uroczyste przejście ulicą Junikowską do parku
• godz. 12.30 poświecenie kamienia pamiątkowego w parku im ks.Feliksa Michalskiego przy ulicy Grunwaldzkiej 250

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej doniosłej uroczystości,

Rada i Zarząd Osiedla Junikowo